Stichting Windfondsen Dronten van start

20 apr, 2023

DRONTEN – Op 19 april 2023 was de formele start van de Stichting Windfondsen Dronten. De Stichting zal het geld beheren dat de windparken in de gemeente Dronten jaarlijks beschikbaar stellen aan inwoners voor projecten in en rond de kernen en in het buitengebied.

Uit elke dorpskern is er een vertegenwoordiger gevonden om zitting te nemen in het bestuur. De benoemde bestuursleden zijn: Rolande Kempenaar (Biddinghuizen, secretaris), Lars Kramer (Dronten, penningmeester), Esmée Kranenburg (Swifterbant, bestuurslid), Janetta de Graaf (Ketelhaven, bestuurslid) en René van Delden (externe voorzitter).

Inwoners profiteren mee van nieuwe windparken
Wethouder Lazise Hillebregt legt uit: “De Stichting beheert straks twee fondsen: die van Windplanblauw en die van Windplan Groen. Zodra alle nieuwe turbines er staan, storten de eigenaren elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in deze fondsen. Het geld is bedoeld voor projecten die de dorpen beter maken. Inwoners kunnen hier straks zelf ideeën voor aandragen.” Dat inwoners het geld zelf gaan beheren is redelijk uniek. Vaak worden dergelijke fondsen ondergebracht bij de gemeente en in de vorm van subsidies beschikbaar gesteld voor projecten. In de gemeente Dronten hebben inwoners samen met de gemeente en de windparken zelf een plan gemaakt voor het beheer en de besteding van het geld. In dat plan is vastgelegd dat er een Stichting komt die inwoners zelf gaan besturen , samen met een externe voorzitter. Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor het oprichten van de Stichting.

Voorbereiding uitvoering
In de tweede helft van 2023 zal Windplanblauw voor het eerst geld beschikbaar stellen. Het eerste geld van Windplan Groen komt in 2024. De komende maanden maakt het bestuur van de Stichting een website. Hierop is straks te vinden hoeveel geld er beschikbaar is per kern, hoe een aanvraag kan worden ingediend en wat de voorwaarden zijn. Het bestuur zal ook adviesraden instellen, die kunnen adviseren over aanvragen en willen helpen bij de promotie van de fondsen. De werving verloopt via de lokale media en de kanalen van Dorpsbelangen. Het bestuur is trots dat zij de windfondsen mogen beheren. Voorzitter René van Delden: “we zien uit naar de samenwerking met de inwoners en hopen dat zij met mooie initiatieven komen. Het gaat om veel geld elk jaar en er is ruimte voor zowel grote als kleine projecten. Ik raad inwoners dus aan om ons in de gaten te houden!”

Meer informatie volgt
De Stichting zal via reguliere lokale mediakanalen bekend maken wanneer de website online is. Tot die tijd kunt u terecht op de site van de gemeente, daar is het beleidsplan te lezen met daarin onder meer de verdeling van het geld tussen de dorpskernen, hoe het geld beheerd wordt en waar het aan kan worden besteed. https://www.dronten.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-verbouwen/duurzaam-dronten/gebiedsgebonden-bijdrage

Meer nieuws

Vacature Leden dorpskernadviesraden Stichting Windfondsen Dronten

Vacature Leden dorpskernadviesraden Stichting Windfondsen Dronten

In de gemeente Dronten komen twee nieuwe windparken: Windplan Groen enWindplanblauw. De initiatiefnemers van deze windparken geven een deel van de inkomstenterug aan de omgeving door storting van een jaarlijkse bijdrage in een fonds.De bestedingsdoelen zijn het...

Ontwerp van het logo

Ontwerp van het logo

Het bestuur van Stichting Windfondsen Dronten heeft via Brandsupply een prijsvraag voor een logouitgezet. Hierop kwamen meer dan 50 reacties binnen. Uiteindelijk heeft het bestuur gekozen vooreen fris tweekleurig logo dat herkenbaar en duidelijk is over welk gebied...

Opdracht aan Hyperfix voor bouw website

Opdracht aan Hyperfix voor bouw website

Op 31 juli 2023 ondertekenden het bestuur van Stichting Windfondsen Dronten met Kasper van deWeg van Hyperfix een overeenkomst over de bouw van de website. Het bestuur vindt het belangrijkom zoveel mogelijk zaken te doen met (jonge) ondernemers in de gemeente Dronten.