Vacature – adviseur Stichting Windfondsen Dronten

15 aug, 2023

In de gemeente Dronten komen twee nieuwe windparken: Windplan Groen en
Windplanblauw. De initiatiefnemers van deze windparken geven een deel van de inkomsten
terug aan de omgeving door storting van een jaarlijkse bijdrage in een fonds.
De bestedingsdoelen zijn het verbeteren van de leefbaarheid, natuur en landschap,
klimaatdoelen en energietransitie en verduurzamingsprojecten. Hiervoor kunnen aanvragen
door inwoners worden gedaan. De verantwoordelijkheid voor het beheer en de besteding
van de gelden ligt bij een bestuur, hiervoor is de Stichting Windfondsen Dronten opgericht.

De stichting bestaat uit vier organen:

 1. Een Raad van Toezicht, in de rol van het bewaken van “good governance”.
 2. Een bestuur van (grotendeels) inwoners van de gemeente Dronten welke verantwoordelijk
  is voor het beheer en de besteding van de gelden.
 3. Adviesraden uit elke dorpskern (4) die het bestuur adviseren over de besteding van de
  gelden.
 4. Eén betaalde medewerker die advies- en operationele werkzaamheden verzorgt.

De Raad van Toezicht en het bestuur zijn onlangs geïnstalleerd.

Het bestuur zoekt een:

Adviseur Stichting Windfondsen
Een spin in het web, in een nieuwe organisatie waar nog niet alles in beton gegoten is.
Het betreft een opdracht voor één jaar voor ca. 6 uur per week (met een maximum van 235
uur per jaar)

Taken

 •  De nieuwe stichting helpen om uit de startblokken te komen.
 •  Als verbindende schakel fungeren tussen bestuur, de adviesraden en de inwoners.
 •  Aanvragen van adviesraden en maatschappelijke organisaties innemen en beoordelen op volledigheid en juistheid.
 •  Ondersteunen van initiatiefnemers bij hun aanvraag (bijv. invullen van formulieren, attenderen op benodigde vergunningen, etc.)
 •  Signaleren van mogelijke overlap met andere initiatieven en het stimuleren van samenwerking.
 •  Aanvragen bespreken met adviesraden en voorbereiden voor het bestuur ten behoeve van besluitvorming.
 •  Jaarlijks opstellen van een communicatie- en promotieplan.
 •  Communicatie over en promotie van de fondsen inclusief het bijhouden van de website.
 •  Verantwoording afleggen aan het bestuur onder aansturing van de bestuursvoorzitter.

Profiel

 •  Je hebt affiniteit met maatschappelijke projecten rond leefbaarheid, landschap en duurzaamheid.
 •  Je hebt iets met Dronten en/of met een agrarische omgeving.
 •  Je vindt het leuk om te pionieren, iets nieuws te ontwikkelen.
 •  Je adviseert graag (aan adviesraden en bestuur) en kunt snel schakelen en belangen afwegen.
 •  Je bent kordaat, werkt gestructureerd en planmatig en bent pro-actief.
 •  Je helpt graag (soms onervaren) initiatiefnemers om goede ideeën uit te werken.
 •  Je herkent kansen om samen te werken en kijkt over grenzen (van dorpskernen) heen.
 •  Je kunt werkprocessen stroomlijnen en weet deze te bewaken en permanent te verbeteren.
 •  Je bent creatief, communicatief vaardig en kunt een communicatieplan schrijven.

Aanbod

 •  Een freelance opdracht voor één jaar (maximaal 235 uur/ca. 6 uur per week).
 •  Aansturing vindt plaats door de bestuursvoorzitter.
 •  Een maatschappelijke bijdrage leveren aan een gemeente waar inwoners veel goede ideeën hebben.
 •  Ruimte om te pionieren en de functie zelf vorm en inhoud te geven.
 •  Zelfstandig projecten initiëren en deze projectmatig managen.
 •  Flexibel in te delen werktijden, werklocatie in overleg.
 •  Tarief indicatie: minimaal € 70 en maximaal € 100 per uur.

De vacature staat open totdat de functie is ingevuld.

Vragen over de vacature kunnen gesteld worden via info@wfdronten.nl

Meer nieuws

Ontwerp van het logo

Ontwerp van het logo

Het bestuur van Stichting Windfondsen Dronten heeft via Brandsupply een prijsvraag voor een logouitgezet. Hierop kwamen meer dan 50 reacties binnen. Uiteindelijk heeft het bestuur gekozen vooreen fris tweekleurig logo dat herkenbaar en duidelijk is over welk gebied...

Opdracht aan Hyperfix voor bouw website

Opdracht aan Hyperfix voor bouw website

Op 31 juli 2023 ondertekenden het bestuur van Stichting Windfondsen Dronten met Kasper van deWeg van Hyperfix een overeenkomst over de bouw van de website. Het bestuur vindt het belangrijkom zoveel mogelijk zaken te doen met (jonge) ondernemers in de gemeente Dronten.

Huurovereenkomst getekend

Huurovereenkomst getekend

Op 28 juli 2023 ondertekenden het bestuur van Stichting Windfondsen Dronten met Koos in ’t Houtvan Kwoot een overeenkomst over het gebruik van vergaderruimte voor de bestuursvergaderingen.Het bestuur is Kwoot zeer erkentelijk voor de medewerking aan Stichting...