Pagina 1 van 4

Aanvraag indienen

"*" geeft vereiste velden aan

Verklaring 
Verklaring 

Vul hier uw gegevens in

Beschrijving van het project

Begroting


Voeg een begroting toe welke tenminste onderstaande gegevens bevat eventueel aangevuld met een offerte.

-Totale kosten initiatief
-Eigen bijdrage in geld
-Eigen bijdrage in uren omgerekend naar geld
-Aan te vragen bedrag

Max. bestandsgrote: 2MB

Verklaring

Uw aanvraag

Klik op de knop ''verzenden'' aan de onderkant van deze pagina om uw aanvraag te verzenden.
Wat is het dorp of buurtschap waarvoor de financiering van een idee wordt aangevraagd?


U verklaart met onderstaande akkoordverklaring dat het Fondsreglement is gedownload, gelezen en akkoord is.


Ik ga akkoord met publicatie na toekenning van de aanvraag en in samenvattende vorm op de website van Stichting Windfondsen Dronten.


Ik ben:


Naam contactpersoon:


Naam van de Onderneming, Stichting of Vereniging (indien van toepassing)


Straat:


Huisnummer:


Postcode:


Woonplaats:


Telefoonnummer:


E-mailadres:


IBAN nummer:


Tenaamstelling rekening:


Naam project:


Initiatief:


(Indien van toepassing) Noem alle namen van de organisaties plus adres, woonplaats en desgewenst Kamer van Koophandel nummer(s):


Accenten van:


Licht toe aan welke van de bovenstaande aspecten specifiek een bijdrage wordt geleverd door het idee:


Licht toe waarom dit idee financiering vanuit een van de Windfondsen moet hebben:


Waarvoor wordt de financiering van het idee gebruikt? Wees hierbij zo specifiek als mogelijk en onderbouw de keuzes door middel van begrotingen en ramingen die als bijlage worden toegevoegd. Neem in ieder geval op wat de totale kosten zijn en welk deel door een van de Windfondsen wordt gedragen en welke deel vanuit eigen middelen, andere financiële bronnen of co-financiering:


Benoemd welke groepen en de omvang van de groepen in het projectgebied bij het idee betrokken raken als het idee wordt gerealiseerd. Benoem daarbij ook of er draagvlak is om dit idee te realiseren:


Deel de ervaringen die eerder zijn opgedaan om dit of soortgelijk idee elders te realiseren:


Startdatum van het idee:


Einddatum van het idee (oplever datum):


Aan te vragen financiering Windfondsen Dronten:


Co-financiering/ Toegekende subsidies andere fondsen:


Eigen bijdrage in geldmiddelen:


Eigen bijdrage in uren omgerekend naar geld:


De aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het Fondsreglement. Het idee is besproken met de dorpskernadviesraad. Daarnaast wordt bevestigd dat door de aanvraag de Stichting Windfondsen Dronten blijft voldoen aan het doel van het Windfonds zoals opgenomen in artikel 6.3 van de statuten van de Stichting.