Stichting Windfondsen Dronten

– Wij financieren een goed idee –

Hoe werkt de stichting?

Stichting Windfondsen Dronten heeft als doel het verbeteren van de leefomgeving van inwoners binnen de projectgebieden van Windplan Blauw en Windplan Groen en de aanliggende kernen als tegenprestatie voor de veranderingen in de leefomgeving als gevolg van de aanleg van de windparken en deels om de samenleving mee te laten profiteren van de windmolens.

 

Zodra de nieuwe windmolens in de projectgebieden van Windplan Blauw en Windplan Groen in gebruik zijn ontvangt de stichting elk jaar een deel van de opbrengst. Dit geld is ondergebracht in twee fondsen: Windfonds Blauw en Windfonds Groen en is bedoeld voor projecten die de dorpen beter maken. Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen hier zelf ideeën voor aandragen.

In de gemeente Dronten hebben inwoners samen met de gemeente en de windparken zelf een beleidsplan gemaakt voor het beheer en de besteding van het geld. In dat plan is vastgelegd dat er een stichting komt die inwoners zelf besturen samen met een externe voorzitter. In het voorjaar van 2023 is de Stichting Windfondsen Dronten opgericht. De stichting beheert het geld van de twee windfondsen: Windfonds Blauw en Windfonds Groen.

Stichting windfondsen windmolen dronten

Projectgebied Windplan Blauw

Het projectgebied Windplan Blauw is gelegen in de gemeente Dronten, het gebied dat wordt begrensd door het IJsselmeer aan de noordwestzijde, het Ketelmeer in het noorden en de bebouwde kom van Ketelhaven in het noordoosten, de Colijnweg en de bebouwde kom van Dronten aan de oost- en zuidoostzijde en de Hanzespoorlijn, deels in combinatie met de autoweg N307, in het zuiden en door de autosnelweg A6 vanaf het knooppunt met de Hanzespoorlijn tot voorbij de Maximacentrale aan de westzijde.

Projectgebied Windplan Groen

Het projectgebied Windplan Groen is gelegen in de gemeente Dronten, het gebied dat wordt begrensd door het Ketelmeer in het noorden, de randmeren (Vossemeer, Drontermeer en Veluwemeer) in het oosten en zuidoosten, het Harderbos en de Gooiseweg in het zuiden, de Knardijk in het zuidwesten, de Meeuwenweg, het Larserbos en de Rietweg in het westen en de bebouwde kom van Dronten en de Colijnweg in het noordwesten.

Doel Windfonds Blauw

Windfonds Blauw financiert maatregelen en projecten die tot doel hebben het verbeteren van de leefbaarheid en het landschap ten behoeve van bewoners in het Projectgebied Blauw en de aanliggende woonkernen of bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en de energietransitie.

Doel Windfonds Groen

Windfonds Groen financiert maatregelen en projecten die tot doel hebben het verbeteren van de leefbaarheid en de leefomgeving ten behoeve van bewoners in het Projectgebied Groen en de aanliggende woonkernen of bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en de energietransitie.

Leeswijzer

Op deze website is informatie te vinden over hoe aanvragen kunnen worden ingediend, de jaarlijkse bijdrage van de twee windparken en de goedgekeurde projecten. Nieuwsberichten staan op een aparte pagina net als informatie over de organisatie van de stichting. Tot slot is er een pagina met veelgestelde vragen en contactgegevens.

Projecten en initiatieven

In de toekomst worden op deze pagina door de fondsen gefinancierde projecten en initiatieven vermeld ter inspiratie.

Nieuws

Huurovereenkomst getekend

Huurovereenkomst getekend

Op 28 juli 2023 ondertekenden het bestuur van Stichting Windfondsen Dronten met Koos in ’t Houtvan Kwoot een overeenkomst over het gebruik van vergaderruimte voor de bestuursvergaderingen.Het bestuur is Kwoot zeer erkentelijk voor de medewerking...

Stichting Windfondsen Dronten van start

Stichting Windfondsen Dronten van start

DRONTEN - Op 19 april 2023 was de formele start van de Stichting Windfondsen Dronten. De Stichting zal het geld beheren dat de windparken in de gemeente Dronten jaarlijks beschikbaar stellen aan inwoners voor projecten in en rond de kernen en in...