Projecten 2023

Jaarlijks ontvangt de Stichting een Gebiedsgebonden Bijdrage van Windplan Groen en Windplan Blauw. Het projectgebied van beide windplannen is terug te vinden op de homepagina. Stichting Windfondsen Dronten beheert en besteed de middelen van de Windfondsen Groen en Blauw. De stichting financiert activiteiten en projecten die worden aangedragen vanuit inwoners (particulieren) en maatschappelijke organisaties.

Contact opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op via onderstaand mailadres.